Tule süütamine

Kaminastulepõlemiseks on kõigetähtsam tegur „tõmme“(alarõhkkorstnalõõris). See sõltub temperatuuride vahest toas ja õues seega ka aastaaegadest. Reeglina on korstnas tõmmet halvem talve üleminekul kevadeks ja suve muutumisel sügiseks, sest just siis on katusel kõrgemad temperatuurid ja tihti toas madalam temperatuur. Sellisel juhul võib kamina süütamine olla raskendatud.

  • Tühjendage tuhasahtel ja pange see tagasi oma kohale. Umbkoldega kütteseadme puhul puhastage tuhast kolde põhi.
  • Süüdake tuli kindlasti pealt, mitte halgude alt!
  • Põlemisõhu klapp peab olema avatud maksimaalselt. Seda on vaja tagamaks põlemiseks võimalikult palju hapnikku ja stabiliseerimaks tõmmet.
  • Tuhasahtlit tuleks regulaarselt tühjendada.