Nõuanded kütmiseks

 • Põletamiseks kasutage ainult kuivi puuhalge.
 • Ärge kasutage kütteseadmega samal korrusel alarõhku tekitavaid seadmeid (näiteks köögis olev õhupuhastaja). On oht, et see võib põhjustada suitsu sisseajamist eluruumidesse.
 • Põlemisõhu juurdepääsu tagavad avaused peavad olema avatud ja neid ei tohi ise ümber seadistada.
 • Põlemise ajal peavad kamina konvektsioonirestid olema avatud, takistamaks kuumuse akumuleerumist.
 • Tagage, et 80cm kaugusel kolde ees ei oleks kergesti süttivaid materjale.
 • Kergestisüttivaid esemeid ei tohi asetada ka kuni 5cm kaugusele kaminasüdamiku ümbrisest, kuna on oht, et pinnad võivad kuumeneda kuni 85 kraadini.
 • Pange tähele, et põlev kaminasüdamik võib muutuda väga kuumaks. Kolde klaas võib kuumeneda kuni 300 kraadini. Põletuse vältimiseks kasutage alati spetsiaalset kinnast või mittekuumenevast materjalist käepidet.

Ärge põletage:

 • märga puitu või kooreprügi;
 • saepuruplaati või laminaati, ei kaetud ega katmata;
 • paberit, pappi ja vanu riideid; plastikut ja vahtmaterjale;
 • ehituspuitu, puidukaitsematerjalidega töödeldud puitu;
 • kõiki tahkeid või vedelaid materjale, mis ei ole puidust.

Kui klaas tahmub tugevalt, kiiresti ja ebaühtlaselt:

 • Kas kütuseks on kuiv töötlemata puit?
 • Kas süütate tuld halgude pealt?
 • Kas on kevad või sügis? Kas põlemisõhurest või –restid on piisavalt avatud ja nende ees ei ole takistusi?
 • Mõningane tahmumine on täiesti normaalne.
 • Kontrollige tihendit!

Tuli ei taha süttida või jääda põlema:

 • Kas Te kasutate õiget küttematerjali ja kas te süütate tule halgude pealt, mitte alt?
 • Kas on kevad või sügis?
 • Kas põlemisõhurest või –restid on piisavalt avatud ja nende ees ei ole takistusi?
 • Ega köögi õhupuhasti või mõni muu tugev ventilatsiooni seade ei tööta?